Informasjon

Eva Therese Seglem

  • 28.01.1940 - 31.05.2023

Om begravelsen til Eva Therese Seglem 

Moster kyrkjeMe i Verdig gravferd står til teneste for dykk.
Vårt oppdrag er å tilretteleggja slik at de får ta avskjed med den avdøde på ein verdig måte, der alt det formelle blir ivaretatt

Kontakt begravelsesbyrået
Verdig Gravferd
Bømlo
91800040