Informasjon

Olaug Ådnanes

  • 28.02.1955 - 07.06.2022

Alltid andres ve og vel. Aldri sparte du seg selv. En inderlig takk fra dine kjære. Din godhet og omsorg vi i minnet vil bære.

Alltid andres ve og vel. Aldri sparte du seg selv. En inderlig takk fra dine kjære. Din godhet og omsorg vi i minnet vil bære.
Bestill blomster Blomster