Jesper Johannessen Hollund

  • 13.10.2009 - 21.07.2022

Gode guten vår.

....I dag fell vi kjærleikstårer fordi vi elskar så høgt...

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: