Informasjon

Jesper Johannessen Hollund

  • 13.10.2009 - 21.07.2022

Gode guten vår.

....I dag fell vi kjærleikstårer fordi vi elskar så høgt...

Annonser for Jesper Johannessen Hollund

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Bømlo Nytt
27-07-2022